17 Ağustos 2012 Cuma

Kadın Kapısı - C.Y.B.H.Ö.Derneği


“Kız kardeş biz senin için varız.
Sorunlarının çözümü için nereye, nasıl başvuracağını bilmiyorsan, bize danışabilir ve nereye, nasıl gideceğini öğrenebilirsin…
Eğer adını ve adresini açıklamak istemiyorsan, biz senin adına bu ilişkileri kurabiliriz…
Eğer başvurunu yalnız yapmak istemiyorsan, biz seninle gelebiliriz…
Sağlık konusunda öğrenmek istediklerin varsa, bizden bilgi alabilirsin…
Yasal ve insan hakları konusunda destek, yardım bekliyorsan, tüm haklarını aramada sana yardımcı olabiliriz.”
Bunlar, Kadın Kapısı derneğinin kadınlara sesleniş sözleri.

Başlarda bir dayanışma merkezi olarak kurulan ve seks işçilerine cinsel sağlık başta olmak üzere yasal, sosyal, ruhsal çeşitli sorunlarında destek olmayı hedefleyen bir oluşum iken, tüzel bir kimlik kazanmışlar.

İsimleri “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği” olarak resmileşmiş.

Amaçları: Süreç içinde seks işçilerinin haklarını koruyan, bir dayanışma odağı olarak işlev görecek bir dernek olmak.

Cinsellik, seks , genelev, fahişe gibi sözcükler günlük hayatlarımızda pek kullanmadığımız ve duyduğumuz zaman kızararak başımızı çevirdiğimiz sözcükler. Eğer bu sözcükleri insanlık ve yaşamsal seçim hakları başlıkları ile değerlendirirsek, içinde gizli olan "zorla " "istemeden" "satılarak" "dövülerek" "tehdit edilerek" ve sevdiklerinden "ayrılarak" durumlarının olduğunu görebiliriz.
Dernek her ne kadar seks çalışanlarına destek vermek için kurulmuş olsa da ,sayıları her geçen gün daha da artan ve rapor edilmeyen cinsel taciz -saldırı- şiddet olayları mağdurlarına da ilk yardım merkezi olma özelliğini taşıyor.

Bir de manifesto hazırlamışlar. Sebepleri ve talepleri ile ilgili kısa bir bölüm paylaşıyoruz:

SEBEP
Seks işçileri yüzyıllar boyu toplum sağlığının korunması gerekçesiyle ve ahlaki nedenlerle dışlanmışlar, ayrımcılığa uğramış ve baskı altında tutulmuşlardır.
Fuhuş, toplumsal cinsiyet ve gelir eşitsizliğinin yaygın olarak yaşandığı toplumlarda genellikle kadınların maruz kaldığı bir cinsel şiddet biçimidir.
Seks işçileri çoğu kez kendi onayları dışında ve zor kullanılarak fuhuş yapmak zorunda bırakılırlar ve genellikle ekonomik bir sömürü bu şiddet biçimine eşlik eder.
Gelir eşitsizliğinin sürdüğü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı toplumlarda fuhşun ortadan kalkması mümkün görülmemektedir.
Fuhşun ortadan kaldırılması amacıyla seks işçilerinin çalışma koşullarını kısıtlayan politikalar, onların sağlıksız koşullarda çalışmaları ile sonuçlanmakta, daha fazla şiddete ve sömürüye maruz kalmalarına neden olmakta, fuhşun yer altına girmesi ile birlikte sağlık yönünden seks işçileri daha az denetlenebilir ve ulaşılamaz hale gelmektedir.
İçinde bulundukları kötü koşullar nedeniyle seks işçileri, müşterileri ile güvenli cinsel ilişki konusunda pazarlık edemez duruma gelmekte ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılımı kolaylaşmaktadır.

Ülkemizde genelevlerde çalışan yaklaşık 3 bin “Genel Kadın”, gizli fuhuş kapsamında yaklaşık 15 bin “Gizli Fuhuş Kapsamında Genel Kadın” ve yine yaklaşık olarak 80 bin yasadışı olarak çalışan seks işçisi bulunmaktadır. Toplam sayıları 100 bine yaklaşan seks işçilerinin çok az bir bölümü yani sadece yüzde 3’lük bir bölümü yasal olarak genelevlerde çalışabilmektedir. Sayıları 56 olan ülke çapındaki genelevlerde çoğu kez isteseler de seks işçilerine çalışma olanağı sağlanmamaktadır.

Fuhuş konusunda ülkemizde yaşanan diğer önemli sorunların başında çocukların fuhuş sektöründe çalıştırılması ve giderek artan biçimde yabancı seks işçilerinin fuhuş sektöründe yer almaya başlamaları gelmektedir. Yabancı seks işçilerinin bir bölümünün kölelik koşullarında çalıştırılması, bir insan hakları ihlali olan insan ticareti suçunu gündeme getirmektedir.
 
Yukarıda sayılan gerekçeler nedeniyle

MANİFESTO
Seks işçiliği, karar verme yetisi olan yetişkinler arasında para veya mal karşılığı herhangi bir zor kullanma olmadan gerçekleştirilen cinsel hizmet alışverişi olarak tanımlanabilir.
Sokak fahişeliği, eskort hizmetleri, telefon arkadaşlığı hizmetleri, pornografi, erotik dans ve erotik masaj hizmetleri seks işçiliği kapsamında değerlendirilmelidir.
Seks işçileri diğer insanların ve çalışanların sahip olduğu haklarla aynı haklara sahip olmalıdır.
Seks işçilerinin haklarının korunması HIV/AIDS’in önlenmesi ve zararlarının azaltılmasında özel öneme sahiptir. Bu haklarının korunması için seks işçilerinin yasal zeminlerde çalışması esastır.
Seks işçilerinin sağlıklarının ve iyilik hallerinin geliştirilmesi için sağlık ve sosyal destek hizmetlerine ulaşmalarını kısıtlayan engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

Sağlıklı ve aydınlık bir toplum için sivil toplum örgütlerini desteklemeyi ilke edinmelisiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder