9 Mayıs 2012 Çarşamba

GADEM, “Çocuklar için Boşanmaya Uyum programı” düzenleyecek


GADEM, KKTC’de boşanmaların her geçen gün arttığına dikkat çekerek, boşanmış aile çocuklarının ruh sağlığındaki problemlerin de yüzde 300 oranında artış gösterdiğini vurguladı.

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için, anne-babalar ve çocuklar için ayrı ayrı boşanma sonrası uyum programları düzenlenmesi gerektiğini kaydeden GADEM,  boşanma deneyimi ile ilgili duygularını tanımaları, ifade etmeleri ve kabullenmelerine yardımcı olmak; kendilerine olan güvenlerini artırmak ve ailelerindeki değişimle daha etkili baş edebilmelerine yardımcı olmak için çocuklara yönelik 
 “Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı” düzenleyecek.

Sosyal hizmetler dairesinden yardım alan boşanmış aile çocuklarının öncelikli olarak katılabileceği programa dahil olmak  için GADEM’e başvuruda bulunulması gerekiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerde bulunan Gençlik Aile Destek Eğitim Merkezi (GADEM)’nin Telsim’in desteğiyle yürüteceği Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı’nın tanıtımı bugün yapıldı.

Dr. BERNA ARİFOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan tanıtımda GADEM Proje Koordinatörü Dr. Berna Arifoğlu KKTC’deki boşanmalar ve böyle bir çalışmaya neden gereksimin duyulduğuyla ilgili bilgiler vererek projenin tanıtımını yaptı.
Ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, KKTC Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi birer konuşma yaptılar.

BOŞANMALARDA  ARTIŞ
GADEM Proje Koordinatörü Dr. Berna Arifoğlu sunumunda, istatistiklerin boşanma oranında önemli bir artış olduğunu gösterdiğini kaydetti ve KKTC’de devlet verilerine göre, 2005-2010 tarihleri arasında 8 bin 61 çiftin evlendiğini, aynı döneme ait boşanan çift sayısının ise 3 bin 506 olduğunu belirtti.
2005-2008 tarihleri arasında boşanmalar yüzde 40 civarındayken, 2009 sonrası bu oranın yüzde 10 arttığını ifade eden Arifoğlu, yapılan her 10 nikaha karşılık neredeyse 6 adet boşanma gerçekleştiğini kaydetti.
KKTC’de son 5 yılda sonuçlanan davalara göre anne ve babası boşanan çocuk sayısının 1071 olduğunu dile getiren Arifoğlu, “Boşanma oranının %50’leri geçtiği ülkemizde sayıları azımsanmayacak kadar fazla risk altında bir grup oluşmuştur. Boşanmayı takip eden ilk yıllarda duygusal stres en yüksek düzeydedir, özellikle aile dağıldığında çocuktaki stres seviyesi aileden birinin ölümü kadar yüksektir. Boşanmış aile çocuklarında ruh sağlığı problemleri  % 300’e kadar artış göstermektedir” diye konuştu.

BOŞANMAYI İZLEYEN İLK YIL ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN SORUNLAR
Evlilik birlikteliği süresince yaşanan aile içi çatışmalar, iletişim eksikliği, ekonomik sorunlar ve psikososyal streslerin çocukların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Arifoğlu, özellikle boşanmayı izleyen ilk bir yılda çocuklarda korku, üzüntü, öfke, suçluluk, yalnızlık, reddedilme, sevilmeme duyguları, mide, baş ve göğüs ağrısı gibi fiziksel sorunlar ve uyku, yeme gibi sorunların sık ortaya çıktığını anlattı.

ANNE BABA ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN DEVAM ETMESİ…
Boşanmanın çocuğun yaşantısında pek çok değişime yol açan ve yeniden uyumunu gerektiren stresli bir süreç olduğunu ifade eden Arifoğlu, anne ve baba arasındaki çatışmanın devam etmesi ve çocuklardaki duygusal ve davranışsal bozuklukların bu süreçte en sık yaşanan sorunlar olduğunu belirtti.
Boşanmadan 6 yıl sonra ruh sağlığı  sorunlarının kızlarda %35, erkeklerde %20 olduğunu ve bu oranların diğer çocuklara göre 7 kat fazla olduğunu dile getiren Arifoğlu,  boşanmış ailelerdeki ergenlerin diğerlerine göre 2-3 kat daha fazla okuldan atılma, hamile kalma, anti sosyal ve sorumsuz davranışta bulunma riski taşıdığını da vurguladı.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN…
Çocuklar üzerindeki etkileri azaltmak için, anne-babalar ve çocuklar için ayrı ayrı boşanma sonrası uyum programları düzenlenmesi gerektiğini anlatan Arifoğlu, çocukların izolasyon hissetmemesine, başkalarından öğrenmelerine, ilişki kurmalarına, destek almalarına, deneyimlerini normalleştirmelerine yardımcı olduğu için çocuklar için uyum programlarının çok gerekli olduğunu vurguladı.
Grup programlarının, bireyin problemleri ve bu problemlere kendisinin bulduğu çözüm yollarını karşılaştırdığı bir ortam olduğunu dile getiren Arifoğlu, özellikle 9-12 yaş çocukları için grup çalışmaları tavsiye edildiğini anlattı.
Çocuklar için uyum programının ABD’de boşanmış aile çocuklarına uygulanan bir programdan uyarlandığını kaydeden Arifoğlu, uyarlama çalışmasının 2004-2005 tarihinde KKTC genelindeki boşanmış ailelerin çocuklarıyla yapıldığını söyledi.

PROGRAMIN TEMEL AMACI
Programın iki temel amacı olduğunu ifade eden Arifoğlu, bunları, “çocukların boşanma deneyimi ile ilgili duygularını tanımaları, ifade etmeleri ve kabullenmelerine yardımcı olmak; böylelikle yaşadıkları izolasyonu azaltarak ve kendilerine olan güvenlerini artırmak ve ailelerindeki değişimle daha etkili baş edebilmeleri için çocuklara özel beceriler öğreterek, yeterlilik kazandırmak” olarak sıraladı.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
Programın anne ve babası resmi yollarla boşanmış çocuklar için hazırlandığını söyleyen Arifoğlu, programa daha önce psikiyatrik tanı almamış ilkokul öğrencilerinin katılabileceğini aktardı.
Programda kullanılacak tekniklerle ilgili bilgiler de veren Arifoğlu, toplam 10 hafta, haftada 1 gün sürecek programın Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nde yapılacağını belirtti.

PROGRAMA NASIL BAŞVURULACAK?
Sosyal hizmetler dairesinden yardım alan boşanmış ailelere öncelik verileceğini söyleyen Arifoğlu, diğer başvuruların 2287278 numaralı telefondan GADEM’e yapılabileceğini belirtti.
Acil destek hattı numarasının 05488585858 olduğunu da belirten Arifoğlu, bireysel başvuruların da GADEM’in Sosyal Hizmetler Dairesi 4. Kat Ortaköy/Lefkoşa adresine yapılabileceğini kaydetti.
Arifoğlu, anne babalar için 30 Nisan Pazartesi günü, saat: 16.00’da Golden Tulip Otel Toplantı Salonu’nda bir toplantı yapılacağını da belirtti.

CANSEL HIDIROĞLU
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu da, çocukların da boşanmanın bir parçası olduğunu ifade etti ve olayın çocuklarda üzüntü, kızgınlık, öfke, darılma, kaygı, korku ve suçluluk gibi duygular yarattığını söyledi.
Ayrılığın çocuğun gelişmekte olan güvenlik hissini zedeleyebileceğini belirten Hıdıroğlu, çocuğa boşanmanın ne anlama geldiğini doğru anlatabilmenin, onu boşanma sonrası hayatında olacak değişikliklere iyi hazırlayabilmenin ve anne-baba olarak daima yanında olunacağını hissettirmenin önemine işaret etti.
Hıdıroğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerin katılımıyla başlayacak olan programa ilerleyen günlerde toplumun her kesimindeki boşanmış aile çocuklarının da katılabileceğini söyledi.

AHMET ULUBAY
KKTC Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay da çocukları ve gençleri ön plana çıkaran projelere önem verdiklerini söyledi ve zaman zaman çocuklarla gençlerin farklı sorunlarla karşı karşıya gelebildiklerini belirtti.
Bu durumlarda profesyonel destek almanın hem çocuklar hem de gençler için önemli olduğunu vurgulayan Ulubay, bu nedenle GADEM’i  ve projelerini desteklediklerini belirtti.

ŞERİFE ÜNVERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de çocukların ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı yetişmesinin bir halkın en büyük zenginliği olduğunu belirtti.
Bakanlığının en büyük görevlerinden birinin aile değerlerini korumak ve ailelerin yaşadıkları sorun alanlarına girerek onları desteklemek olduğunu kaydeden Ünverdi, boşanmaların tüm bireyler ve toplum için risk oluşturduğunu belirtti.
İhtiyaç tespit ederek bu konunun üzerine gittiklerini ve çalışma başlattıklarını ifade eden Ünverdi, programın yararlı olacağına inandığını dile getirdi. 


*kaynak:gundemkibris.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder